Bestyrelsesmøde og møde i hjemmesideudvalget i Glasnettet afholdt 23. februar 2019

Bestyrelsens konstituering. Formand Rikke Bruzelius, næstformand Leif Vange, kasserer fra når den nye hjemmeside træder i kraft Christina Hellevik, kasserer ind til da Jan Kock, Tilde Berg og Marie Hauschild.

Ny hjemmeside. Marie Hauschild orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside, som også kommer til at omfatte en integreret måde at betale kontingent på. Siden påregnes at kunne være i drift omkring midten af året. Indtil da vil den gamle hjemmeside være i drift.

Som aftalt tidligere vil det fremover kun være medlemmer der vises på hjemmesiden.