om Glasnettet    Værksted    Medlem    Kalender    Galleri    Link    Kontakt    

glasnettet.dk - om Glasnettet

Om Glasnettet


Glasnettet er en sammenslutning af aktive glaspustere, glasdesignere og glaskunstnere i Danmark . Glasnettet etableredes i 1996. Ideen med Glasnettet er at skabe en tættere kontakt mellem aktive glasfolk i Danmark. Organisationen er ret løst organiseret og det årlige Glasmøde (se nedenfor) virker som generalforsamling.
Læs Foreningens VEDTÆGTER .

Som bindeled udsendes et Nyhedsbrev nogle gange om året. Dette indeholder aktuel information om møder, kurser, workshops, materialer, studieture, udstillinger m.m. i ind- og udland.
Udsendelse er hidtil sket som et nyhedsbrev på papir, men fremover vil det primært ske pr. email, da langt de fleste medlemmer nu har mailadresse og arbejdet med at kopiere og poste nyhedsbreve er tidsrøvende og dyrt.

Medlemmer af Glasnettet er velkomne til at indsende informationer, som de mener, vil være relevante for næste nyhedsbrev. Se adresser på Kontaktsiden KLIK HER.

Medlemmer kan også komme i direkte kontakt med kollegaer gennem Glasnettet´s Mailingliste . Ganske mange er tilmeldt denne mulighed.

En anden aktivitet er det årlige Glasnetmøde , hvor der udveksles faglig erfaring, holdes foredrag og workshop og det sociale netværk plejes. Glasnetmødet strækker sig gerne over en lang weekend. KLIK HER

hjemmesiden er der adgang til en liste over deltagere i Glasnettet KLIK HER, hvor man selv kan opdatere sine egne data ved at udfylde den elektroniske opdateringsformular på hjemmesiden.

Glasnettet udgiver oversigten Danske Studieglasværksteder og glaskunstnere . Oversigten er senest blevet aktivt revideret i juni 2007 og foreligger i en trykt udgave, som kan fås hos redaktøren af Glasnettet. Oversigten ligger også på Glasnettets hjemmeside, hvor den altid ligger i en ajourført udgave KLIK HER. Oplysninger om mangler og fejl modtages gerne.

Medlemskab opnås ved at udfylde tilmeldingsblanketten på hjemmesiden KLIK HER.

Kontingentet er p.t. 200 kr. årligt, Studerende er dog gratis.

Beløbet indsættes enten på Glasnettets girokonto 16 48 91 66 (FI-kode 01) eller på bank-/sparekassekonto reg. nr. 1551 konto nr. 16 48 91 66 via netbank eller direkte i pengeinstitut i Danmark. Udlandet-EU: IBAN: DK78 3000 0016 4891 66. SWIFT-BIC: DABADKKK.
v/ kasserer Jan Kock

For henvendelser henvises til kontaktsiden KLIK HER.

Som medlem af Glasnettet i Danmark får du:
  • Adgang til det årlige Glasnet-møde
  • Præsentation med fotos på Glasnettets webside
  • Nyhedsbrevet med aktuel informaton om møder, kurser, workshops, materialer, studieture, udstillinger m.m. i ind- og udland
  • Adgang til Glasnettets interne Mailingliste - direkte kontakt med danske glaskunstnere, håndværkere, studerende, skoler, museer, leverandører mv.
  • Markering som Medlem på oversigten "Danske Studieglasværksteder og glaskunstnere" samt på Danmarkskortet
  • Mulighed for opslag på Kalenderen samt i "køb-salg-job"
  • Alle kan være med, blot at man har lyst og synes at glas er et dejligt og spændende materiale
Tilmeld dig: KLIK HER